Corona

Laatste specifieke corona-adviezen vervallen, maar gebruik je gezonde verstand bij luchtwegklachten

Coronamaatregelen vervallen in maart 2023

De laatste corona-adviezen zijn in maart 2023 komen te vervallen. Dit is mogelijk omdat de afweer in Nederland inmiddels hoog is en weinig mensen ernstig ziek worden van de huidige virusvarianten. Bij De Stampertjes volgen wij dit advies van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD op. Wel roept zowel het kabinet als wij bij De Stampertjes iedereen op om het gezonde verstand te gebruiken bij griep- of verkoudheidsklachten. Ter bescherming van onze vrijwilligers, de kinderen en hun gezinnen betekent dit bij De Stampertjes:

  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Overleg bij lichte klachten met de medewerkers van De Stamoertjes of je kindje wel of niet gebracht kan worden.
  • Wees ervan bewust dat er bij De Stampertjes (zeer) kwetsbare kindjes opgevangen kunnen worden waarbij een griep of virusinfectie tot complicaties kan leiden.
  • Vermijd bij klachten het fysieke contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondneusmasker.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Was vaak en goed je handen, en die van je kindje, ook als je geen klachten hebt. 
  • Bij De Stamperjes zorgen we voor voldoende frisse lucht.

We zijn heel blij dat tijdens Coronatijd De Stampertjes grotendeels (behalve tijdens de eerste verplichte lockdown in 2020) open kon blijven. De meeste van onze vrijwilligers wilden en konden blijven werken in deze bizarre periode waarin ouders door de dagopvang van hun kindje toch beetje ontlast konden worden. Vrijwilligers hebben vaak voor elkaar ingevallen om de gaten in het rooster op te vullen zodat we zo goed als niet hebben moeten sluiten door vrijwilligerstekort.

VEEL DANK VOOR DE INZET VAN DE VRIJWILLIGERS DIE DIT MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT!

Coordinator

Coördinator De Stampertjes