Corona

De Stampertjes in tijden van Corona

Coronamaatregelen vanaf 1 januari 2022

Hoewel Nederland in een harde lockdown zit, mag De Stampertjes open blijven. Het aantal besmettingen bij kinderen van 0 tot 4 jaar is tot nu toe laag. Daarom blijft de kinderdagopvang en de gastouderopvang voor deze groep kinderen open, en aangezien wij de richtlijnen van de kinderopvang volgen kunnen wij bij De Stampertjes open blijven. 

Op 3 januari opent De Stampertjes weer haar deuren in dit nieuwe jaar voor onze lieve Stampers. Het is heel fijn dat de meeste van onze vrijwilligers willen en kunnen blijven werken in deze tijd waarin Omikron zich snel verspreidt en ouders door de dagopvang van hun kindje bij De Stampertjes een beetje ontlast kunnen worden.

Aan de vrijwilligers hebben we benadrukt dat ze goed bij zichzelf moeten nagaan of ze in deze tijd wel op De Stampertjes willen komen werken. Voelt het om wat voor reden niet veilig voor henzelf of voor hun naasten om te komen werken, dan hebben we ze gevraagd dit aan te geven en uiteraard zal hun besluit begrepen en gerespecteerd worden.

Het kan dus zijn dat door afwezigheid van een of meerdere vrijwilligers (door eigen keuze of doordat zij of hun huisgenoten te maken krijgen met COVID-19 verschijnselen) De Stampertjes noodgedwongen moet sluiten voor bijvoorbeeld een of meerdere dagdelen, dagen of gedurende een periode van een of meerdere weken. We doen er alles aan om de planning rond te krijgen en open te blijven door middel van inval-vrijwilligers en vrijwilligers die extra dagen willen komen werken. Als dit echter niet lukt zullen we dat z.s.m. aan de ouders/verzorgers communiceren. We rekenen op uw begrip!

TIJDELIJKE CORONA-PREVENTIE MAATREGELEN:

Op De Stampertjes volgen wij het advies van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD, en gaan we uit van de richtlijnen die gegeven worden aan de kinderopvang en gastouderopvang.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-en-kinderopvang

Verder hanteren we enkele andere maatregelen ter bescherming van onze vrijwilligers, de kinderen en hun gezinnen. Lees hier de huidige Coronamaatregelen waar we ons op De Stampertjes aan moeten houden. 

Om te kunnen beslissen of een kind gebracht mag worden naar De Stampertjes kunt u de stappen van de Beslisboom volgen. Bij twijfel bel vooraf en overleg met de aanwezige vrijwilliger.

Stay safe !!!