Kijk voor onze Coronamaatregelen en de Beslisboom bij Nieuws… De Stampertjes in tijden van Corona.

Voor De Stampertjes is geen CIZ indicatie vereist. Vandaar dat wij dagopvang kunnen bieden zonder indicatie of verwijzing. Hierdoor hebben wij meestal maar een korte wachttijd. Wel vragen we een vaccinatiebewijs om te kunnen verifiëren dat kinderen zijn gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM.

Alleen een kennismaking en intake zijn nodig voor dagopvang bij ons. Bel of mail ons als U interesse heeft in een plekje voor uw kindje bij De Stampertjes.

De Stampertjes beschikt over een Procedure voor het melden en afhandelen van klachten. Zie hier de klachtenprocedure.

De Stampertjes is afhankelijk van giften, fondsen, subsidies en legaten. Wij vragen aan de ouders/verzorgers een maandelijkse ouderbijdrage van 65 euro per maand voor de dagopvang van hun kind voor een dag per week. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.

De Stampertjes werkt samen met de GGD en de SIG voor o.a. kwaliteitscontroles.