De Stampertjes is een vrijwilligersorganisatie die volledig draait op vrijwilligers. We zijn afhankelijk van ouderbijdragen, giften, donaties, subsidies, fondsen en legaten.

De maandelijkse bijdrage voor de ouders/verzorgers is met opzet laag gehouden, omdat De Stampertjes laagdrempelig en toegankelijk wil zijn.

Ook in deze Coronatijd waarin het kan voorkomen dat De Stampertjes noodgedwongen moet sluiten (dit kan zijn een enkel dagdeel door bijvoorbeeld ziekte en/of COVID-19 verschijnselen van vrijwilligers, of gedurende een langere periode door een verplichte lockdown) is het voor het voortbestaan van De Stampertjes van groot belang om bijdragen te blijven ontvangen!

Kunt u en wilt u doneren… U kunt De Stampertjes steunen door middel van sponsoring. Een (kleine) eenmalige donatie is uiteraard ook van harte welkom. Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96 INGB 0007 5825 28.


DANK DANK DANK !!!

MET GROTE DANK AAN:

Wij hebben al vele mooie donaties, giften en hulp ontvangen o.a. van Hofje Codde en Van Beresteijn, J.C. Ruigrok Stichting, het Oranjefonds, een Whydonate actie, Ron Moelijker, Johan Tempelaar, Renée van Voorst en Anneke Kesler van de Amsterdamse Golf Club, Wrap With Love, Fonds Kind & Handicap, de Josephschool, het Rabobank Stimuleringsfonds, …

Hartelijk dank aan iedereen die iets gedoneerd heeft, een gift heeft gedaan en/of geholpen heeft in welke vorm dan ook!

Lustrumfeest 19 september 2021: uitreiking van een donatie-cheque door Renée van Voorst en Anneke Kesler van de Amsterdamse Golf Club aan Annette, voorzitter van De Stampertjes

Mei 2021

Super blij zijn we met onze nieuwe duo-kinderwagen geschonken door Fonds Kind & Handicap!

Duo-kinderwagen geschonken door Fonds Kind & Handicap, mei 2021
Donatie van de Josephschool 2013
Donatie van het Rabobank Stimuleringsfonds 2019