De Stampertjes is in 1996 opgericht in de vorm van een Stichting.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Ook zorgt zij voor het beleid van De Stampertjes en ziet er op toe dat alle dagelijkse randvoorwaarden goed zijn geregeld. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

In het Organisatiehandboek van De Stampertjes (2022) vindt u onder meer informatie over de doelstelling van de stichting, het kind- en vrijwilligersbeleid en het veiligheidsbeleid van De Stampertjes.

Klik hier om de Statuten van De Stampertjes in te zien of te downloaden.

Klik hier om het Pedagogisch-kindbeleid in te zien of te downloaden.

Klik hier om de GGD rapportage 2023 in te zien of te downloaden.

Klik hier om de jaarrekening 2021 in te zien of te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag 2021 in te zien of te downloaden.

Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96INGB0007582528.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI van Stichting De Stampertjes is 805600620. Meer informatie over ANBI vindt u op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen