De Stampertjes beschikt over een Procedure voor het melden en afhandelen van klachten. Zie hier de klachtenprocedure.