De Stampertjes beschikt over een Procedure voor het melden en afhandelen van klachten. Klik hier om de klachtenprocedure in te zien en/of te downloaden.