De Stampertjes is een organisatie in Stichting vorm.

Als Stichting hebben we een bestuur. Dit bestuur leidt onze organisatie en is eindverantwoordelijk.

Naast het bestuur is er een coördinator bij De Stampertjes. De coördinator regelt o.a. de nieuwe aanmeldingen, het inroosteren en de werving van nieuwe vrijwilligers.

De groepskrachten werken een dag(deel) in de week op de groep. Er werken altijd twee groepskrachten, een beroepskracht en een ondersteunende kracht, op een groep van maximaal 4 kinderen.

Hiernaast is er nog een klusjesman.

Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers. Dit geldt voor zowel het bestuur, de coördinator, de groepskrachten en de klusjesman. Iedereen in onze organisatie werkt vol passie voor onze doelgroep.