De Stampertjes is een organisatie in Stichting vorm. Als Stichting hebben we een bestuur. Dit bestuur leidt onze organisatie en is eindverantwoordelijk.

Naast het bestuur is er een coördinator bij De Stampertjes. De coördinator is twee dagen per week aanwezig en regelt o.a. de nieuwe aanmeldingen.

Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers.
Dit geldt voor zowel het bestuur, de coördinator als de begeleiders op de groep. Iedereen in onze organisatie werkt vol passie voor onze doelgroep.

We ontvangen geen subsidie en zijn dus afhankelijk van giften en donaties.