Medewerkers op de groep:
Er werken per dagdeel minimaal twee vrijwilligers op een groep van maximaal 4 kinderen. Een van deze vrijwilligers noemen we “beroepskracht”; dit betekent dat deze medewerker scholing en werkervaring heeft met de doelgroep van De Stampertjes. Meestal gaat het dan om een opleiding/werk in de (ortho-) pedagogische of sociaal- pedagogische hulpverlening of de zorg. Deze beroepskracht is het eerste aanspreekpunt (inhouderlijk contactpersoon) voor het gezin binnen De Stampertjes.
De tweede vrijwilliger is de “ondersteunende kracht”. Deze vrijwilliger heeft ook een grote affiniteit met de kinderen die naar De Stampertjes komen maar hoeft niet over een opleidings/proffesionele achtergrond te beschikken.
Gezamenlijk stellen zij alles in het werk om uw kind een leuke dag te geven. Alle vrijwilligers die met de kinderen werken hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Alle beroepskrachten volgen jaarlijks een verplichte een kinder-EHBO cursus. De ondersteunende krachten kunnen, indien gewenst, deze ook volgen.

Coördinator:
Bij onze coördinator kunt u terecht voor algemene informatie, vragen en opmerkingen over Stichting De Stampertjes, voor aanmelding en plaatsing van uw kind, en voor informatie over vrijwilligerswerk bij onze stichting. U kunt de coördinator benaderen op kantoor, bellen of mailen naar De Stampertjes.

Bestuur:
Het bestuur van Stichting De Stampertjes bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene bestuursleden (met taken als ‘Kwaliteit & Veiligheid’ en ‘Vrijwilligersbeleid’).


Ons geliefd vrijwilligersteam bestaat uit:

Vrijwilligers op de groep: Tineke van Rijsewijk, Warna Zoer, Hilde Kornaat, Jitske Wensveen – Boes, Renske Straatsma, Erica de Klerk, Lizzy van Haastert, Jeannette Abma – van Dam, Marjo ten Have, Rian Visser, Astrid Vossenaar, Annette Karkenny – Jansma, Annie Zoontjes, Simone van Osch, Victorina van den Berg – Bol, Bahar Sarikaya en Jantine van der Bijl.

Klusjesman: Herman van der Leek

Coördinator: Yvonne Moulijn

Bestuursleden: Annette Molkenboer, Irene de Lange, Peter Carson, Jeannette Hoogenberg en Anneke Kesler.

Bestuur en coördinator, augustus 2021
Vrijwilligersuitje 2019
Vrijwilligersuitje 2017