De Stampertjes biedt respijtzorg in de vorm van kleinschalige dagopvang voor kinderen tot en met 4 jaar, met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook vangen we kinderen op uit kwetsbare gezinnen.

Er is geen indicatie of diagnose nodig om bij ons terecht te kunnen. Hierdoor kan een kind doorgaans ook snel bij ons starten.
Alleen een kennismaking en intake zijn nodig. De kennismaking (met rondleiding) wordt gedaan door de coördinator, de inhoudelijke intake vindt plaats op vóór eerste plaatsingsdag met de beroepskracht van die dag.

We verzorgen dagopvang voor maximaal vier kindjes per dag. Hierdoor hebben we beperkt plek. Naast een beschikbare plek op de beoogde dag is de plaatsing ook afhankelijk van de samenstelling van de groep. Een kind kan maximaal twee keer per week geplaatst worden.