Lustrumjaar 2021

De Stampertjes bestaat 25 jaar!

Op 27 november 1996 opende De Stampertjes haar deuren in Bloemendaal. Dit lustrumjaar wilden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Meerdere bijeenkomsten en activiteiten hebben dit jaar daarom in het teken gestaan van 25 jaar De Stampertjes!

De Stampbrief Lustrumeditie, nieuwsbrief november 2021, is op 27 november gepubliceerd.

Een grootschalige feestelijke Lustrumbijeenkomst op 27 november kon helaas niet doorgaan door de Corona-situatie.

Er is een prachtig Lustrumboek ’25 jaar De Stampertjes’ gemaakt door fotograaf Ron Moelijker met mooie foto’s, verhalen en het interview van de oprichter van De Stampertjes, Etty Bischoff en mede oprichter Alida van Veelen, door Johan Tempelaar. Dit Lustrumboek is tijdens een kleinschalige Kerstborrel op 18 december aangeboden aan Etty en Alida door oud-Stamper Tessa en huidige bestuursleden van De Stampertjes. Het boek is tevens geschonken aan alle huidige vrijwilligers en ouders van de huidige Stampertjes. Het ligt ter inzage op De Stampertjes, en indien gewenst kan het kosteloos aangevraagd worden (zolang de voorraad strekt) bij de coördinator.

Op 19 september konden we gelukkig wel ons 25 jarig bestaan al vieren bij boerderij Zebra-Zorg te Vogelenzang. Dit feestje was georganiseerd voor alle kinderen en hun ouders/verzorgers/contactpersonen die gebruik maken of hebben gemaakt van De Stampertjes en alle vrijwilligers die zich inzetten of hebben ingezet voor onze Stichting. Tijdens deze bijeenkomst werd door de damescommissie van de Amsterdamse Golf Club een cheque aangeboden, die door Annette Molkenboer namens het bestuur dankbaar in ontvangst werd genomen.

Hier het krantenartikel uit ‘De Heemsteder’ van 22 september 2021:

Coordinator

Coördinator De Stampertjes

Dit vind je misschien ook leuk