Bestuur

Het bestuur van Stichting De Stampertjes bestaat uit bestuursvoorzitter Peter Carson, penningmeester Roland de Ruig, secretaris Mia Laarhoven en algemene bestuursleden.

In het kwaliteitshandboek van De Stampertjes vindt u onder meer informatie over de doelstelling van de stichting, het kind- en vrijwilligersbeleid en het veiligheidsbeleid van De Stampertjes.

Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96INGB0007582528.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI van Stichting De Stampertjes is 805600620.