Stichting

De Stampertjes is in 1996 opgericht in de vorm van een Stichting.
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Ook zorgt zij voor het beleid van De Stampertjes en ziet er op toe dat alle dagelijkse randvoorwaarden goed zijn geregeld.

Het bestuur van Stichting De Stampertjes bestaat uit bestuursvoorzitter Annette Molkenboer, penningmeester Roland de Ruig en secretaris Irene de Lange. Verder gaat Esther Groenheide over HR en Hilde Kornaat over Kwaliteit en Veiligheid.

Naast het bestuur werkt Mariƫlle van Gaalen als coƶrdinator bij De Stampertjes. Zij is twee dagen per week aanwezig en regelt o.a. de nieuwe aanmeldingen.

In het kwaliteitshandboek van De Stampertjes vindt u onder meer informatie over de doelstelling van de stichting, het kind- en vrijwilligersbeleid en het veiligheidsbeleid van De Stampertjes.

Klik hier om de jaarrekening van 2018 te downloaden.

Het bankrekeningnummer van De Stampertjes is NL96INGB0007582528.

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI van Stichting De Stampertjes is 805600620.