Organisatie

Opvang De Stampertjes is een organisatie in Stichting vorm. Als Stichting hebben we een bestuur. Dit bestuur leidt onze organisatie en is eindverantwoordelijk.

Onze organisatie draait volledig op vrijwilligers.
Dit geldt voor zowel het bestuur als de begeleidsters op de groep. Iedereen in onze organisatie werkt vol passie voor onze doelgroep.

We ontvangen geen susidie en zijn dus afhankelijk van giften en donaties.