Praktische Informatie

De Stampertjes is geopend op Maandag – Woensdag – Vrijdag.
Onze openingstijden zijn van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Voor De Stampertjes is geen CIZ indicatie vereist.
Vandaar dat wij opvang kunnen bieden zonder indicatie of verwijzing. Hierdoor hebben wij meestal maar een korte wachttijd.

Wel vragen we een vaccinatiebewijs om te kunnen verifiëren dat kinderen zijn gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM.

Alleen een kennismaking en intake zijn nodig voor opvang bij ons.
Bel of mail ons als U interesse heeft voor opvang bij De Stampertjes.

De Stampertjes krijgt geen subsidies en is afhankelijk van giften, fondsen en legaten. Wij vragen aan de ouders een maandelijkse bijdrage van 65 euro voor de opvang. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur.

De Stampertjes is HKZ gecertificeerd en is tevens aangesloten bij de SIG