CIZ indicatie

Voor De Stampertjes is geen CIZ indicatie vereist. Dit betekent dat wij uw kind snel kunnen plaatsen. Wij hebben op dit moment geen wachtlijst. Uw kind is van harte welkom!

Wij vragen de ouders een kleine bijdrage voor de opvang. U ontvangt hiervoor iedere maand een factuur. De Stampertjes krijgt geen subsidies en is afhankelijk van giften, fondsen en legaten, zie ook Vrienden van De Stampertjes.

De Stampertjes is aangesloten bij de SIG